Gwarancja VADO

         

 
   
   
   Gwarancja producenta  
   (Warunki obowiązujące od 16 grudnia 2019 r. | Warunki obowiązujące wcześniej dostępne są tutaj.)  
     
  Pomoc techniczna/obsługa klienta  
  W przypadku pytań dotyczących obsługi technicznej lub instalacji produktu, należy skontaktować się z firmą Vado pod numerem +44 1934 745 163 albo dystrybutorem Vado w Polsce pod numerem +48 22 620 50 50.  
     
  Gwarancja  
 

Niniejszy produkt jest objęty gwarancją obejmującą wady produkcyjne od dnia zakupu produktu do momentu wygaśnięcia okresu gwarancyjnego podanego poniżej.

Gwarancja jest ważna jedynie przy spełnieniu poniższych warunków:

 1. Instalacja produktu, korzystanie z niego oraz jego konserwacja muszą odbywać się zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez firmę Vado, a produkt musi być użytkowany wyłącznie w normalnych warunkach.
 2. Wada nie może być spowodowana użytkowaniem produktu przy nieodpowiednim zasilaniu wody lub prądu.
 3. Wada nie może powstać w wyniku: wypadku, zaniedbania, nieprawidłowego użytkowania produktu, uszkodzenia spowodowanego działaniem innych produktów lub substancji, przeprowadzenia naprawy przez osobę inną niż upoważniony przedstawiciel lub serwistant wskazany przez firmę Vado.
 4. Rozszerzona gwarancja dotyczy jedynie produktów, dla których Użytkownik dokonał rejestracji gwarancji. Można tego dokonać na stronie producenta (www.vado.com/support/guarantee), e-mail: guarantee@vado.com, telefonicznie pod numerem w Wielkiej Brytanii: +44 1934 31 56 99 albo korzystając z pomocy polskiego dystrybutora pod numerem: +48 22 620 50 50 lub na e-mail: kontakt@intuitionbathrooms.pl.

 

Rejestracja gwarancji musi zostać dokonana w terminie 6 miesięcy od daty zakupu.

 

W ramach niniejszej gwarancji (która jest nieprzenoszalna) firma Vado zobowiązuje się nieodpłatnie naprawić bądź wymienić — według własnego uznania — wadliwy produkt (lub część zamienną). Gwarancja nie obejmuje szkód ani strat wtórnych. Po dokonaniu naprawy lub wymiany produktu okres obowiązywania gwarancji zostanie obliczony na podstawie daty zakupu.

 

Gwarancja udzielana jest na okres 2 lat. W tym okresie firma VADO zapewni wymianę wadliwych części łącznie z niezbędną do tego robocizną. Podstawowy okres gwarancji może zostać rozszerzony pod warunkiem rejestracji produktu i będzie wynosił odpowiednio:

 1. 15 lat dla produktów z kolekcji Individual (2 lata - części i robocizna + 13 lat - tylko części);
 2. 15 lat dla produktów oferowanych pod marką Booth&Co. (2 lata - części i robocizna + 13 lat - tylko części);
 3. 15 lat dla produktów chromowanych oraz ze stali nierdzewnej (2 lata - części i robocizna + 13 lat - tylko części);
 4. 10 lat dla produktów oferowanych pod marką Axces by Vado (2 lata - części i robocizna + 8 lat - tylko części);
 5. 5 lat dla produktów z kolekcji Sensori SmartTouch oraz SmartDial;
 6. 5 lat dla produktów z kolekcji Identity oraz i-Tech (2 lata - części i robocizna + 3 lata - tylko części);
 7. 3 lata w przypadku wszystkich innych produktów (2 lata - części i robocizna + 1 rok - tylko części).

 

Wszelkie roszczenia na mocy niniejszej gwarancji wymagają formy pisemnej. Roszczenie należy przekazać na adres dystrybutora VADO w Polsce najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania gwarancji. Do roszczenia należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon lub potwierdzenie dostawy).

Firma Vado stale udoskonala swoje produkty, dlatego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym produkcie, jego opakowaniu i dokumentacji zawierającej dane techniczne bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie podstawowych praw konsumenckich i nie powoduje ich unieważnienia.

 
   
  Gwarancja w wersji PDF do pobrania  
   
 

Producent: VADO

Wedmore Road Cheddar Somerset England BS27 3EB | tel. +44 (0)1934 745160 | fax +44 (0)1934 745161 | www.vado.com | export@vado.com

 
     
 

Dystrybutor: PTH Sp. z o.o. (IntuitionBathrooms)

ul. Inflancka 11 lok. U2, 00-189 Warszawa | tel. +48 22 620 50 50 | tel. +48 22 620 02 46 | www.intuitionbathrooms.pl | kontakt@intuitionbathrooms.pl

 

 

  W naszej ofercie posiadamy produkty marek  
 
  Logo VADO   Logo Individual by Vado   Logo Booth&Co.   Logo Axces by Vado   Logo Vogue UK   Logo Linea G  
 
  Logo Decor Walther   Logo Bugnatese   Logo BAGNODESIGN London   Logo Besco   Logo Novellini   Logo Kermi  
 
  Logo Scarabeo   Logo Catalano   Logo Domiziani   Logo Hidra   Logo Horganica   Logo Noclaf  
 
  Logo Maarmo   Logo Apavisa   Logo Imola Ceramica   Logo Sorema   Logo BMB Italy   Logo Astro Lighting  
 
  Logo - Laminam   Logo SileStone   Logo Geberit   Logo Green Home Design   Logo Ruben Design   Logo ProDisplay  
 
  Logo - BerryAlloc   Logo - Kaldewei   Nicolazzi logo   Logo Terzo Foco   Logo Artceram